Korzystanie z darmowego internetu

Aby podłączyć się do Darmowego Internetu należy posiadać kartę sieciową WLAN pracującą w standardzie 802.11b/g. Karta sieciowa powinna być ustawiona na „Uzyskaj adres IP automatycznie”. Serwery DNS także muszą być ustawione na automatyczne.

Jeżeli spełniamy powyższe warunki, wyszukujemy w połączeniu bezprzewodowym naszego urządzenia jednego z punktów dostepowaych zlokalizowanych na terenie całego miasta (patrz mapa). Po wybraniu i poprawnym połączeniu się z Hot Spot-em należy otworzyć jakąkolwiek przeglądarkę internetową i wybrać dowolny adres www co spowoduje otwarcie strony logowania (w niektórych urządzeniach mobilnych strona logowania pojawi się automatycznie), login dla każdego Hot Spota jest indywidualny i jest dostępny na stronie logowania.

Każda sesja (maksymalna długość korzystania z internetu bez przerwy) to 1 godzina.